GW4 newsletter: Issue 1

GW4 newsletter: Issue 1

16 Dec, 2014

Follow

Next Story

Previous Story

Welcome to the first issue of the GW4 Alliance newsletter. This will be published twice a year and will provide an update and overview of the work of the Alliance, as well as demonstrating the impact it is having. We hope you find this newsletter useful and would welcome feedback via gw4@cardiff.ac.uk

Croeso i’r rhifyn cyntaf o newyddlen GW4. Caiff ei chyhoeddi ddwywaith y flwyddyn ac ynddi cewch y newyddion diweddaraf, trosolwg o waith y cynghrair, a darlun o’r effaith y mae’n ei chael. Gobeithio y bydd y newyddlen hon yn ddefnyddiol i chi, a bydd croeso I chi anfon adborth yn ei chylch drwy gw4@caerdydd.ac.uk